Doel

  • Het luiden van de klok bij begrafenissen. Het luiden kan via een luidsysteem of door één van de aanwezigen met een touw. Dit kan vooraf met de begrafenisondernemer worden besproken.
  • Het luiden tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. Voor en na de herdenking door kinderen van een basisschool die ook de bloemen leggen bij het monument.
  • Het luiden van de klok op Kerstmorgen, Paasmorgen en Pinkstermorgen.
  • Het luiden van de klok met Oudjaar.